שמח לי ששמח לו

פרוייקט מגבית צדקה בערב חג הסוכות לקופה שתומכת במשפחות בני תורה לכבוד החגים. זה סיפור של 3 דורות של בעלי צדקה וחסד מיוחדים שנותנים מתן בסתר בלי שהמקבל יודע ממי קיבל. הקונספט היה לשמח משפחות. ושווק בפרוספקטים, ניוזלטרים ומיניסייט.


# פרוספקט   #ניוזלטרים   #מיניסייט
הדמית ברושור תשרי פא עברית2 (2)