מערבבים שמחה בשמחה

קונספט מרענן נאיבי לסדרת יינות בוטיקית קטנה ברוח טו באב
המתבטאת בצבעוניות בויזואליים ובאוירה.