כתוב את הכותרת כאן

מאחורי כל ילד שמאמין בעצמו עומד הורה שהאמין בו קודם.

ARV SUBY